Waarom Yoga beoefenen?

Waarom Yoga beoefenen?
Om eruit te halen wat je niet bent.

Ow: wat ben je dan niet?
Je bent niet je lichaam, je bent niet je adem, je bent niet je mind. Jij bent voorbij dit allemaal. Je bent voorbij je lichaam, je adem en je mind.

Wat ben ik dan wel?
Het lichaam, adem en het mind zijn mediums waardoor je jezelf kunt uitdrukken in deze wereld. Deze creatie, de wereld waarin wij leven, bestaat uit dualiteiten. Een dualiteit is Natuur (Prakriti) en Bewustzijn (Purusha). Het leven dat we leven gebeurt tussen Natuur en Bewustzijn. In deze wereld leren wij hoe wij moeten leven in de Natuur, om te worden wat we niet zijn. Nu heb je de mogelijkheid om het leven te ervaren door middel van Bewustzijn door het beoefenen van Yoga. Wat we zijn: je kunt het het Zelf, de Ziel, Bewustzijn, innerlijk Zijn, jeZelf of Leegte noemen. Verschillende benamingen voor dezelfde staat van Zijn. Voor het gemak noemen we het jeZelf.

Waarom ben ik niet het lichaam?
Het gewicht van het lichaam wordt gecreëerd door zwaartekracht. De zwaartekracht trekt het lichaam naar de aarde toe, door het ‘trekken’ van de zwaartekracht is je gewicht ontstaan. Negentig procent van het lichaam is water en dat ben jij niet. De rest zijn botten, zenuwen, etcetera, en dat ben je ook niet.

Waarom ben ik niet de adem?
Adem is het resultaat van je lichaam en gedachte. De adem wat ik uitadem, adem jij weer in. Het is van ons allemaal en het is één. De levensenergie (prana) is overal.

Waarom ben ik niet de mind?
Allereerst is het belangrijk om te weten hoe de mind is gevormd. Onze mind kent en herkent alleen de dingen welke het heeft meegemaakt en heeft ervaren. Alle ervaringen zijn verzameld en gevormd van buitenaf. Dit zijn de geconditioneerde gedachten: jouw verlangens, jouw meningen, jouw goedkeuringen en afwijzingen en ga zo maar door. JeZelf is voorbij je mind. De mind is een hulpmiddel welke je kan gebruiken om te leven in de wereld. Je bent dan in de wereld en de wereld is niet in jou.
Vanuit Yogic anatomie bestaat de mind uit: Chitta, Buddhi, Ahamkara en Manas. Chitta is je ‘mind stuff’, Buddhi is intelligentie, Ahamkara is Ego en Manas is je lagere verstand.

Hoe kom ik bij Het Zelf (mijZelf)?
Nou, dat is een interessante vraag, omdat je ermee geboren bent. Het was daar altijd al, het is er nog steeds, je bent er alleen nog niet bewust van. Je moet je er bewust van worden.

Hoe word je bewust van jeZelf?
Het mooie wat alle mensen in zich hebben en dat ons onderscheid van dieren en planten is dat wij mensen de mogelijkheid en capaciteit hebben van zelfreflectie. Door middel van zelfreflectie en oefeningen op de yogamat kun je je meer bewust worden van wat je in wezen bent en wat je niet bent.

Waarom doe je de asana (yogahoudingen)?
Je doet de asana om uiteindelijk de asana niet meer te hoeven doen.

Waarom doe je de pranayama (ademhalingstechniek)?
Je doet pranayama, om de levensenergie dat overal aanwezig is, te kunnen hanteren.

Waarom meditatie?
Om bij jeZelf te zijn.

Waarom beginnen we bij het lichaam en niet met ‘je hoofd’ de mind in de les?
Het lichaam is het meest grove vorm van je mind en je mind is het subtiele vorm van het lichaam. Het lichaam en je mind zijn aan elkaar gekoppeld. Het lichaam kun je zien, voelen, op momenten uitdrukken, een expressie geven, terwijl je gedachten overal kunnen zijn, in gedachte dwalingen. Door middel van het lichaam zal je mind in het heden vallen, in het hier en nu. De mind kan maar 1 ding tegelijk doen. Door het doen van de asana’s wordt dit bewerkstelligd. Uiteindelijk laat je het mind vallen en val je in jeZelf.

Wat is het Zelf (jeZelf)?
Dat is niet zo makkelijk om uit te leggen. Het is net alsof je iemand vraagt hoe een zoet snoepje smaakt of aan een blinde man vraagt hoe licht wordt ervaren. Ze kunnen het je niet exact vertellen. Wat er gezegd wordt is niet precies wat is ervaren en wat wordt ervaren kan niet precies verteld worden. Ervaren van jeZelf in de staat van Zijn komt bij benadering dichtbij tevreden zijn en blij zijn zonder enig reden.

Wat is de opbouw van de yogales?
In willekeurige volgorde:
Hatha Yoga & Kriya Yoga les:

  • Duur van de les is 90 minuten
  • Chanting (mantra zingen)
  • Warming up 
  • Surya Namaskar (zonnegroet is optioneel)
  • Asana’s (houdingen)
  • Mudra’s (yogic handgebaar)
  • Pranayama (ademtechniek)
  • Dhyana (meditatie)
  • Kriya’s (kan alle bovengenoemde zijn)

Wat kun je verwachten?
Je kunt verwachten dat je wordt begeleid door een goed opgeleide yogadocent, grootmeester in de Yoga. Het beste voor jou is om alle verwachtingen te laten vallen en mee te varen met de yogales begeleid door de yogadocent. Laat alles vallen wat je tot nu toe hebt geleerd, wees open en ontvankelijk, energiek als een kind. Dit zal de beste basis zijn om Yoga te beoefenen. Het gaat bij yoga niet om de fysieke oefeningen, het gaat om de ervaringen gegenereerd van binnenuit. Om eruit te halen wat je niet bent en daardoor in jeZelf te vallen. Op de yogamat zul je yogaoefeningen doen, we noemen deze yoga oefeningen asana’s. Door beoefenen van de asana’s zul je je lichaam in verschillende richtingen en posities bewegen om uiteindelijk je bewustzijn te vergroten. De richting om met jeZelf te zijn is de richting naar het bewustzijn. Door jezelf niet te verharden, maar door je te ontspannen in de asana en te werken met je adem. Yoga gaat absoluut niet over hoe ver je je neus richting je knie kunt krijgen. Het gaat om de reis die je maakt op de mat naar jouw uiteindelijke maximale stretch en weer terug. 

Neem contact op

Menu Title